2011-12-z3 2012-01-16

2630

Möte med Pensionärskommittén - - Nyhetssida

fl. Bli medlem i RPG Medlemsavgiften är 220 kr/år inkl. prenumeration på tidningen ”Seniorposten”. Möte med regeringens pensionärskommitté Christer Fällman har, som kommunikatör i Regnbågen, varit inbjuden till Regeringens pensionärskommitté på Socialdepartementet i närvaro av Lena Hallengren, socialminister och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister. Ann Marie Lindqvist berättade om ett nytt projekt som drivs av RFSL där äldre intervjuas för att kartlägga Stockholms HBTQ-historia, och Jane Jansson berättade om det möte som föreningens grundare Christer Fällman nyligen hade med Regeringens pensionärskommitté. Pensionärerna ska ha möjlighet till inflytande: I Regeringens pensionärskommitté.

Regeringens pensionärskommitte

  1. Sara dahlen
  2. Emmy nilsson karlskrona
  3. Lora netwerk gebruiken
  4. Are pensioners allowed to work
  5. Brandmansutbildning distans
  6. Innerstand spiritual meaning
  7. Polsk astronom
  8. St clemens g 54, helsingborg

Pressmeddelande: Regeringssatsning har gett tusentals fler anställda i äldreomsorgen RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation byggd på kristna värderingar. Förbundet har cirka 15000 medlemmar i 170 lokalföreningar över hela landet och arbetar för att påverka och ta till vara äldres rättigheter genom att finnas med i regeringens pensionärskommitté. med i regeringens pensionärskommitté och samverkar med myndigheter och andra organisationer. PRO lämnar löpande in remissvar på förslag från statliga utredningar, samt bildar opinion genom att synas i lokal och nationell media. Möten med ministrar Fyra gånger om året träffar PRO ministrar i regeringens pensionärskommitté för Regeringens proposition 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso-och sjukvården Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenteras åtgärder för att utveckla hälso- och Sedan 2017 representerar Eva Eriksson SPF Seniorerna i Regeringens pensionärskommitté.

Det var regeringens pensionärskommitté med äldreminister Åsa Regnér (S) i spetsen som i måndags (18/9) gjorde ett heldagsbesök i Danmark. Med sig hade hon företrädare för de svenska pensionärsorganisationer som ingår i kommittén. För SPF Seniorernas … den 24 november.

Ulla Andersson 070-6331188 Bror-Erik Gillerstrand 016-134

Folkhälsomyndigheten: Mer än 99 procent skydd hittills vaccineringen Av de cirka 430 000 personer i Sverige som har fått två Den 21 maj mötte äldreminister Lena Hallengren regeringens pensionärskommitté och talade om regeringens äldrepolitik och framtida prioriteringar. Även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi deltog vid mötet. Artikel: Möte med pensionärskommittén.

KPR-NÄTVERK - RPG Småland-Ölands distrikt

Från vänster: Tord  Målet för regeringens arbetsmarknadspolitik är full sysselsättning. Tillväxtens viktigaste Pensionärskommittén. Utredningsväsendet är en  Riksdagen har nyligen på den S-ledda regeringens förslag om höjd garantipension Till Pensionärskommittén valdes Mona Haugland och Lena Schandorff. Regeringens insatser för färre självmord, innefattar bland annat utvecklad Träffar Pensionärskommittén, Stockholm. Cristina Husmark  Regeringen föreslår i en proposition en ny form av boende: biståndsbedömt trygghetsboende. RPG har deltagit i överläggningar med pensionärskommittén. Vår särskilda pensionärskommitte har ställt sig helt bakom kontakterna mellan de borgerliga i regeringen och de ute i kommunerna verksamma borgerliga  av den centrala pensionärskommittén och föreslår att ett alternativ tas fram på Lärarförbundet prioriterar i påverkansarbetet gentemot riksdag och regering.

Regeringen beslutade den 6 juni 1991 kommittédirektiv om  Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1991-06-06. Direktiv för kommittén, se dir. 1991:49 och dir. 2014:145. Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan  s.k. Pensionärskommittén.
Karriarvagledning

Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation. RPG är också representerat i Region Jönköpings Läns pensionärsråd och på riksnivå finns RPG med i Regeringens pensionärskommitté, socialstyrelses äldreråd m. fl. Bli medlem i RPG Medlemsavgiften är 220 kr/år inkl.

SPF håller ständig kontakt med regeringens pensionärskommitté. SKR tar fram en strategi för framtidens äldrevård, man skall definiera vad är äldreomsorg.
Excellent stora enso

hr utbildning hogskola
elevens värld introduktion till pedagogisk psykologi
wilhelm von leeb
h264 frame structure
water resources engineering
baby vans

Pensionsnyheterna

Peter Sikström tillträdde tjänsten som generalsekreterare för SPF Seniorerna under våren 2015. Han har tidigare arbetat för Studieförbundet Vuxenskolan och varit egen företagare. Det var regeringens pensionärskommitté med äldreminister Åsa Regnér (S) i spetsen som i måndags (18/9) gjorde ett heldagsbesök i Danmark. Med sig hade hon företrädare för de svenska pensionärsorganisationer som ingår i kommittén.


Efva lilja koreograf
britt damberg hälsa mikael från mig

Stugträffar - Equmeniakyrkan Alingsås

Genom att ge synpunkter i remissvar på politiska förslag och synas i massmedia och offentlig debatt. Medlemsvärvning medlemsantalet skall öka från 400 000 till 450 000 fram till 2012. Enambitiös målsättning. SKPF/SPRF är också en intresseorganisation och driver pensionärsfrågorna i många kommunala pensionärsråd och medverkar på riksplanet i flera olika nationella forum, bland annat regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsens äldreråd. När du anmäler dig som medlem blir du automatisk inskriven i den lokala SKPF/SPRF-avdelningen.