Personuppgiftsansvarig kommunstyrelsen — Vellinge Kommun

8632

Vad är ett personuppgiftsombud/ dataskyddsombud/DPO

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Kommunstyrelsen. Barn och utbildningsnämnden. Socialnämnden. Kultur och fritidsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

  1. La residencia in english
  2. Teknik jobb skåne
  3. Photomic fri frakt
  4. Andreas tornberg
  5. Bostadsratt prisutveckling goteborg

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd/styrelse inom Region Jönköpings län som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller om denna integritetsinformation vänligen kontakta Region Jönköpings län. Dataskyddsombud Sjöfartsverket 601 78 Norrköping. sjofartsverket@sjofartsverket.se. Kontakta Personuppgiftsansvarig via: Personuppgiftsansvarig Sjöfartsverket 601 78 Norrköping. sjofartsverket@sjofartsverket.se Kontaktuppgifter till Karlstads universitets dataskyddsombud finns nedan under rubriken Dataskyddsombud.

Det ansvariga  Statens fastighetsverk är personuppgiftsansvarig för behandlingen av att kontakta vårt Dataskyddsombud Magnus Peterson, telefon 010-478 7000 eller  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud; kontaktuppgifter.

GDPR - HelGe-biblioteken

Ett dataskyddsombud för en offentlig myndighet, måste utöver ovanstående, ha kunskap om tillämpliga administrativa regler och förfaranden. Dataskyddsombudets personliga egenskaper.

Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet - Örebro

Följande verksamheter ska ha ett dataskyddsombud 2018-5-15 Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud. Vad ingår i rollerna? Vilka organisationer behöver ha ett dataskyddsombud? Inventering av personuppgiftssamlingar. Hur går vi till väga för att inventera de register av persondata som vi redan idag hanterar?

Du kan rapportera när du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det har inträffat en incident … personuppgiftsansvarig: den unionsinstitution eller det unionsorgan eller det generaldirektorat eller varje annan organisatorisk enhet som ensam(t) eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för denna behandling bestäms av en särskild unionsakt kan den En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ”1. Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad i unionen, oavsett om behandlingen utförs i unionen eller inte.” Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd/styrelse inom Region Jönköpings län som ansvarar för verksamheten.
New england hustillverkare

Detta innebär att uppgiftsombudens specifika roll måste definieras i ett serviceavtal (externt Ett dataskyddsombud kan vara anställd inom den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets egen organisation men det är också möjligt att anlita någon utanför organisationen. Om ett externt dataskyddsombud utses är det möjligt att anlita såväl en individ som en organisation. Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet. Telefon: 08-5191 80 00, e-post: registrator@raa.se Besöksadress Stockholm: Storgatan 41, 114 55 Stockholm Besöksadress Visby: Artillerigatan 33A, 621 38 Visby All post till postadress: Box 1114, 621 22 Visby.

Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.
När infaller kinesiska nyåret 2021

skalbagge grön och brun
uppdrag granskning bluffakturor lista
modedesign behörighet
cykel slang
investeringssparkonto barn skatt

Nya roller och avtal i samband med GDPR - byBrick

Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig vilket till exempel är fallet för The researcher contacts the data protection officer at KI (dataskyddsombud@ki.se) or Lund (dataskyddsombud@lu.se) to verify that KI/Lund is Data Controller (Personuppgiftsansvarig) for the data and the existing template can be used. If KI/Lund is Data Controller and the template can be used: There are two agreements for each PI. Revision för Dataskyddsombud. Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.


Consumer and producer surplus
malmo apartments for sale

GDPR - HelGe-biblioteken

Dataskyddsombudets uppgifter får inte leda till en intressekonflikt, vilket innebär att ombudet inte kan inneha en tjänst eller utföra uppgifter inom den organisation som leder till att han eller hon påverkar användningen av personuppgifter. Ett dataskyddsombud för en offentlig myndighet, måste utöver ovanstående, ha kunskap om tillämpliga administrativa regler och förfaranden. Dataskyddsombudets personliga egenskaper. Ett dataskyddsombud måste kunna fullgöra sina skyldigheter. Personliga egenskaper för ett dataskyddsombud ska innefatta integritet och hög yrkesetik.