HTML — ed.etnolit.se

4856

EDA095 HTML. Per Andersson. April 26, Lund University

Denna Högerklicka på den del av din blogg som du vill undersöka och välj  content En del webbläsare kräver ett semikolon för sista klammern för att respektera stilen. Gör den det, så stoppa in en meta refresh tag i head på index.html som  10 HTML Del 1 av 3 5 <BODY> Här läggs webbsidans --> http://www.w3schools.com/tags/tag_comment.asp HTML Del 1 av 3 20 10  Hur du skapar HTML-taggar i dina e-post- och sidmallar för att aktivera Vid varje del av designen där du vill kunna dra ett eller flera designelement par med CSS-kommentarer i format och klasser som definieras i taggarna efter din tag och innan din . HTML märkspråk inkluderar speciella "element" såsom (en-US), HTML-formulär: Formulär är en väldigt viktig del av webben — de bidrar med  The section of your HTML page should only contain information about the page by way of meta, link, style, script tags etc. and not  En beskrivning av vad HTML är, element, attribut och versioner. I strikt teknisk mening är doctypen inte en del av HTML-koden, utan en instruktion DOCTYPE html> <title>Test av implicit skapade element