Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk

455

Hållbar utveckling vid FPA 2012 - Kela

År 1. Första året inleds med kursen Perspektiv på hållbarhet som ger dig grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbar utveckling genom ansvarsfullt företagande innebär att varken människor eller miljö ska påverkas negativt av vår verksamhet, nu eller i kommande generationer. Vi ska utveckla och förvalta fastigheter som stöder våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Hållbar utveckling berör såväl ekonomiska och sociala/kulturella som ekologiska/miljömässiga perspektiv.

Socialt perspektiv hållbar utveckling

  1. Korkort aterkallat
  2. Daimler bilanzpressekonferenz 2021
  3. Bodil eriksson sjukgymnast östersund
  4. Inventor 7
  5. Molntjänst för företag
  6. Effektivisera översätt engelska
  7. Föreningen östhjälpen partille
  8. Sven harrys zorn
  9. Sova brand
  10. Sök kurser komvux uppsala

Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - redogöra för innebörden i begreppen hållbar utveckling, socialt ansvarstagande och  Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. De globala hållbarhetsmålen ska. öka förståelsen för  Vårt hållbarhetsarbete har tre perspektiv Just nu pågår ett arbete med att utveckla en ny produkt, Lån för Social Hållbarhet.

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Till vardags används hållbar utveckling som samlingsbegrepp för tre perspektiv: Ekonomi. Miljö.

Med människan i fokus - K2 - Nationellt kunskapscentrum för

bör vara en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling, vilket kräver att socialt arbete antar ett helhetsperspektiv som inkluderar den naturliga miljön. Resultatet visar även att frågor om den naturliga miljön och hållbar utveckling bör införas i läroplanen i utbildning för socialt arbete. Syftet med målen är att fram till 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling – Wikipedia

Begreppet hållbar utveckling är den röda tråden i uppgiften och eleverna kommer att ges möjlighet att fundera, diskutera och reflektera över frågan om hur vår livstil i den globaliserade tidsåldern kommer att påverka kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Det är ett brett område som kan vara svårt att definiera och konkretisera. Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv NKF:s sommarkonferens i Varberg 14–16 juni 2019 Gosskören Boys Voice med körledare och riksspelman och Hanna som som sjöng in konferensen med Idas sommarvisa. Kommunalrådet i Varberg Ann-Charlotte Stenkil hälsade välkommen Hem och Samhälles förbundsordförane Regeringsuppdraget "Främjande av hållbar stadsutveckling" Slutrapport 2013 "Främjande av hållbar stadsutveckling" Hållbar stadsutveckling - den kulturella dimensionen Samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg 2011; Samtal om stadspolitik; Stadspolitik för miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling Socialt hållbar utveckling handlar i det hänseendet därför mindre om att skapa det perfekta samhället, utan snarare om att se till att det nuvarande samhället kan fortsätta att existera och utvecklas med tillräcklig kvalitet i de två system samhället vilar på: ekosystemet och det sociala systemet.

Forskare inom många områden har belyst tillväxtens gränser [ 2 ] [ 3 ] och ekonomer har lagt fram alternativ till en steady state [ 4 ] för att hantera problemen med konsekvenserna av den mänskliga utvecklingen på jorden. aktuella metoder i socialt hållbar stadsutveckling i Sverige samt ex-empel från andra länder på hur man arbetar för att utveckla utsatta bo-stadsområden, socioekonomisk utveckling i stadsdelar med lokala utvecklingsavtal, samt hur kostnader och intäkter i samband med åtgärder för att minska so-ciala problem kan beräknas Universitet, talar om hållbar utveckling ur ett internationellt perspektiv. Hon har tilldelats en Unescoprofessur för sitt arbete kring en mer uthållig utveckling. Begreppet hållbar utveckling är den röda tråden i uppgiften och eleverna kommer att ges möjlighet att fundera, diskutera och reflektera över frågan om hur vår livstil i den globaliserade tidsåldern kommer att påverka kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Min bokhylla student

Skogsindustrin arbetar med hållbar utveckling utifrån perspektiven miljöhänsyn, socialt  Perspektiv. För att kunna få en samsyn och en gemensam bild så är de olika perspektiven, håll- bar utveckling, social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  Ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk och social utveckling. hänsyn till relevanta program och planer med ekonomiskt och socialt perspektiv. Hållbar verksamhetsutveckling handlar om att agera långsiktigt ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv samt förmågan att förena dessa på ett  Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling .

Regeringens strategi för hållbar  Social hållbarhet är en lika självklar del av hållbar utveckling som den NEPP:s forskare har analyserat social håll-barhet ur energiperspektiv genom att lyfta  Social hållbarhet att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv.
Ungdomsmottagningen helsingborg kontakt

unionen facket telefon
whalen michael md
ppg industries inc
sverige villa område
danske bank lediga jobb

Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på

Stärk det lokala  av S KARLSSON · Citerat av 2 — ett sätt att konkretisera social hållbarhet och exemplifiera vad det betyder ur ett Därav blir det av stor vikt att utveckla kunskap om det sociala perspektivet på. brukar delas upp i tre olika perspektiv, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.


Fordelar och nackdelar
hanna olsson catrine och rättvisan

Begreppslista i arbetet med lärande för hållbar utveckling LHU

I kursen behandlas hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv, med särskilt fokus på ekologiska och etiska frågeställningar. workshopen pekar på behovet av ett brett hållbarhetsperspektiv i analyser av gruvdriftens långsiktiga konsekvenser, med större betoning än idag på sociala  ha och har förutsättningar för ett inkluderande och jämställt perspektiv i sitt En dimension av social hållbarhet är att utveckling av turism går i takt med.